Skip to main content

Serious Bee Distillers PRIVACY REGLEMENT

Serious Bee Distillers hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit Serious Bee Distillers
Serious Bee Distillers is een vof. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88756424. Serious Bee Distillers is gevestigd aan de Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam

2. Aanmelding met persoonsgegevens
Er zijn een aantal manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier, via ons arrangementformulier en via ons crowdfundformulier.

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Serious Bee Distillers daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie
Serious Bee Distillers verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Serious Bee Distillers website.

5. Doeleinden
Serious Bee Distillers verzamelt en gebruikt uw (persoonlijke) gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);

6. Gebruik door Serious Bee Distillers
Serious Bee Distillers gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).

De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in één van de formulieren worden (tenzij anders aangegeven) uitsluitend door de vof gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht.

7. Gebruik door derden
De persoonsgegevens worden door Serious Bee Distillers niet aan derden verstrekt (met uitzondering van Stichting BeeSerious, indien van toepassing) of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies
Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, Serious Bee Distillers heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics staat uit en Serious Bee Distillers maakt geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van Serious Bee Distillers maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

9. Beveiliging
Serious Bee Distillers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens
Alle persoonsgegevens die via één van de formulieren op beeserious.nl worden ingevuld, worden bewaard conform wettelijke voorschriften, tenzij anders is overeengekomen.

11. Links naar andere websites
De website van Serious Bee Distillers kan (hyper)links (waaronder banners) bevatten waarmee u de website van Serious Bee Distillers verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Serious Bee Distillers heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Serious Bee Distillers zijn verkregen. Serious Bee Distillers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12. Google Analytics
Serious Bee Distillers maakt gebruik van de diensten van Google Analytics.

Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

13.Wijzigingen Privacy Reglement
Serious Bee Distillers behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Serious Bee Distillers uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Serious Bee Distillers dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens
Indien u klachten en/of vragen heeft over het privacy beleid van Serious Bee Distillers of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: info@seriousbeedistillers.nl of een brief sturen naar Serious Bee Distillers, Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam.